Anmälan till studentexamen för dig som redan har avlagt studentexamen


Anmälan till studentskrivningarna 

1.       Fyll i blanketten här

2.       Printa ut och underteckna.

3.       Lämna in blanketten till den gymnasieskola där du önskar skriva studentprov enligt skolans anvisningar.

Du som vill delta i studentskrivningarna på våren behöver ha fyllt i och lämnat in blanketten senast 20e maj.
Om du däremot vill delta i höstens skrivningar bör ifylld blankett vara inlämnad till din skola senast 20e november.