NIVÅTEST (Testet är från 2015)


Testet kan användas som kartläggning av nyanlända Sve 2 - gymnasisters språknivå.  Bra för både studerande och lärare att få en sådan kartläggning redan från början. Bedömningsanvisningar finns. Tidsåtgången för de olika testuppgifterna är hörförståelse 30 min, skrivuppgift 50 min och läsförståelse 50 min. Ljudfil finns. 

För att klara gymnasiestudier är det önskvärt att testet resulterar i B1.1 -nivå.


Provet har tidigare funnits på Utbildningsstyrelsens hemsida som exempel på ett  riksomfattande språkprov. Testet kan säkerligen användas i övningssyfte i andra stadiet idag. UBS slutade ordna riksomfattande språkprov på yrkesutbildningen år 2017. Före det måste alla ungdomar med ett annat modersmål än svenska (också de med finskt modersmål) skriva språkprov när de ansökte om en studieplats inom en yrkesutbildning. Språknivån skulle då ligga på B1.1 i alla yrken. Klarade man inte av den nivån kom man inte vidare i ansökningsprocessen. Nuförtiden är det skolorna själva som bestämmer språknivån och antagningskraven. 


Nedan är länkar till nivåproven:


Läsförståelse hösten 2015 (till bedömaren)

Läsförståelse hösten 2015 (till deltagaren)

Hörförståelse hösten 2015 (till bedömaren)

Hörförståelse hösten 2015 (till deltagaren)

Hörförståelse hösten 2015 (ljudfil)

Skriftlig kommunikation hösten 2015 (till bedömaren)

Skriftlig kommunikation hösten 2015 (till deltagaren)

Sammanfattningsblankett