A. Muntliga Texter

 Muntlig (och kreativ) uppgift  (skriva och presentera), Maria Enroth vid Närpes gymnasium.

B. Artiklar ur tidningar och tidskrifter

Vasabladet 24 mars 2023, s. 11: 

Psykiater: För lite struktur i skolan dåligt för ungas mående. Skriven av Milja Ångerman,

Läraren själv didaktiserar texten. Man kan be studerandena a) göra en skriftlig sammanfattning av artikeln b) göra en power point presentation med nyckelord och muntligt framföra det viktigaste innehållet c) göra skriftliga innehållsfrågor d) förklara muntligt valfria ord och uttryck i texten för varandra i par, eller göra en skriftlig inlämningsuppgift av dem, där  studerandena  ska förklara t.ex. med synonymer och/eller antonymer eller bilda nya meningar med orden/uttrycken e) räkna upp åsikter som är för eller emot något/ge egna ståndpunkter om det som framkommer i texten. 

Här hittas texten i sin helhet (bakom betalmur)


Kyrkpressen, nr 6 (22 mars 2023), s. 12-13:

Prästen som vill öppna för eutanasi.

t.ex. a) Diskutera liv och död, åsikter (sociala, religiösa, filosofiska, familjepolitiska….) om rätt och fel angående eutanasi. b) Framföra åsikterna som framkommer i artikeln och kommentera dessa  c) Ta reda på mer fakta om det nu aktuella ämnet. d) Söka fler artiklar och insändare (har funnits mycket om detta de senaste åren).e) Göra sammanfattning (skriftlig) som sen kan följas av muntliga par- eller gruppövningar. f) Muntlig parövning; turvis välja ut ord och uttryck som man ber den andra förklara, “vad menas med…? “

Här hittas texten i sin helhet (inte bakom betalmur).


Hufvudstadsbladet, 21.09.2021, en faktarutor  om “Så funkar den automatiska trafikövervakningen” och “Exempel på avgifter för trafikförseelser”

Läs först, samla sen viktigt ordförråd om fakta i Finland om brott och straff inom främst vägtrafiken - kan utvidgas till att eleverna söker information om t.ex. tåg- eller lufttrafik, om 

motorkälkar, om elfordon,  fyrhjulingar och liknande. Diskussioner, Presentationer. 


Vasabladet, 30.11.2021, “Körprovet”, som var vinnarbidraget i kategorin 17-20 år i skrivtävlingen “Ung 2021” , skriven av  Lena Grönqvist från Terjärv. Artikeln skriven av Karolina Åsmus.

Juryns motivering: “....välskriven gestaltning av det stora i det lilla …..berättarjagets känsloläge kryper in under skinnet på läsaren……skribentens formuleringsglädje….”.

Uppgifter kan göras till denna text för att befästa ord, uttryck och innehåll.

Innehållet passar för gymnasiets åldersgrupp. Kan skapa nya liknande berättelser om också andra provförberedelser och - test som en studerande i våra skolor har eller kan föreställa sig.

Här hittas texten i sin helhet (inte bakom betalmur).


Fler exempel hittas på Lätta bladet. Där är det också möjligt att lyssna på artiklarna.

Här är länk till Lätta bladet.

C. Konversationsämnen
 • Alltför mycket sport på TV?
  Har du den åsikten / Har du en annan åsikt? Diskutera vad du själv tycker och lyssna på de(n) andra, alternativt  diskutera vad det kan finnas för åsikter bland de som håller med /inte håller med.
 • Snabbmat är inte bra och sådan mat gör människor feta. 
  Definiera termen snabbmat och jämför era åsikter om vad, när, hur och varför…
 • Bättre att bo på landsbygden än i stan? / Bättre att bo i stan än på landsbygden?
  Jämför era åsikter. Jämför sen era åsikter med andra pars/gruppers åsikter.
 • Miljöfrågor - vad kan just vi göra? Vad borde vi göra? Vad gör man på kommunnivå, på nationsnivå, på internationell nivå? Olika problem och deras omfattning.
 • Kommunikation / möten mellan olika generationer. Det var annorlunda förr! Diskutera era tankar runt detta.
 • Krig föder nya krig eller? Konflikthantering mellan politiska block och sfärer. 
  Vilka saker skulle du inte kunna avstå ifrån? Varför inte?
 • Mobiltelefonernas vara eller inte vara i skolan. Vad finns det för åsikter som säger att de ska finnas, vilka säger att de inte är bra? Vad tycker ni i paret/gruppen?
 • Årstider. Beskriv årstiderna i Finland och vilken årstid som är bäst enligt din åsikt! Varför?
 • Internet har förändrat hela världen.  Vad vet ni om tiden före Internet? Tänk på allt som görs digitalt idag och diskutera hur det gjordes tidigare. Fördelar och nackdelar 
  med allt som kommer upp i den diskussionen?
 • Ensamheten i din åldersgrupp och/eller bland andra generationer. Diskutera problemet - och om ni inte tycker att det är ett problem, säg varför!
 • Hur är en bra studerande / en bra lärare? Diskutera hur svaga studerande kan få hjälp, studieteknik osv.
D. Böcker med texter, övningar och grammatik

*Fasth & Kannermark (Folkuniversitetets förlag) : Form i fokus,övningsbok i svensk grammatik.  

Finns tre svårighetsgrader A,B och C.  Enkla regler, tydliga modellexempel och övningar i olika svårighetsgrad. A4-storlek. Varje del 200+ sidor.  

Länk till boken här.


Hanssen E (Folkuniversitetets förlag): Tala svenska direkt,en bildordbok  med ordförråd enligt tema och korta diskussionsfrågor. Nivå A1. A4-format. 123 s.

Länk till boken här.


*Helander & Parada ( Folkuniversitetets förlag): Grammatik, På svenska! 

Mer kortfattad än den föregående, inga övningar men tydliga mönsterexempel på den grundläggande grammatiken.  78 s.  

Den ovannämnda grammatikboken  ursprungligen ihop med nybörjarboken På svenska! 1, och fortsättningsböckerna På svenska! 2 och På svenska! 3  (alla har också skilda övningsböcker).

Länk till böckerna här (På svenska! 1, 2 och 3 hittas i menyn längre ner på sidan).


*Helander & Parada (Folkuniversitetets förlag): På svenska!3, övningsbok.   

Skriftliga och muntliga övningar .till 53 lektioner (kapitel i läroboken). B1-nivå. 126 s.

Länk till övningsboken här.


*Keränen,Lindroos m.fl.(förlag: Finn Lectura): Vi ses! Svenska för nybörjare. Nivå: A1-A2. Vardagliga situationer för vuxna med ett funktionellt ordförråd. Finlandssvenskt tal och texter om Svenskfinland. Ordlistorna på både finska och engelska. 240 s.      

Länk till boken här.


*Nevalainen,Tamminen-Parre m.fl. (förlag: Finn lectura) Häng med! 2, ruotsia aikuisille. 

Övningsbok 

En resa genom gränstrakterna Finland-Sverige i Lappland. Texterna på svenska och övningarnas anvisningar på finska. P.s.  drygt hälften av hörförståelsernas frågor har Ulla-Maj Söderback vid NG gjort svenska versioner av(delvis lite utvidgade). Ordlistorna i boken är på finska. Nivå A2-B1. 281 s.

Finns också nybörjarbok, Häng med !1. 

Länk till Häng med! 2 här.


Levy Scherrer & Lindemalm (förlag: Natur & Kultur): Rivstart B2+C1. Textbok. 351 s. Och en skild övningsbok:   Rivstart B2-C1. Övningsbok  208 s. 

Tematiskt upplägg. Innehåller skönlitteratur av svenska författare, dialoger, tidningsartiklar och facktexter av olika svårighetsgrad. Textboken innehåller diskussions- och skriftliga övningar på ordförråd och innehåll i texterna. Övningsbokens fokus är på grammatik, teori och övningar.

Detta är tredje nivån i serien Rivstart. 


*Levy Scherrer & Lindemalm (förlag Natur & Kultur) Rivstart B1+B2, textbok och övningsbok. 

t.ex kap 8 handlar om 1900-talets tio olika decennier. Uppgiften är att reda ut vilka decennier textrutorna  handlar om. Bra ordförråd och bra innehåll. 

Nivå 2 i serien Rivstart.

Hela Rivstart-serien hittar du här.


Latvala, I ( förlag: Studentlitteratur): Otroliga historier Finns nivå 1 och 2. 

Enkla sammanhängande texter baserade på otroliga händelser. Texternas innehåll lockar till vidare läsning och motiverar till att förstå vad man läser. Till varje text finns det ordförklaringar och efter respektive text följer övningar på två olika nivåer. Texterna är inspelade och vill man kan man göra egna hörförståelser till texterna.

Här hittas Otroliga historier. 


*Lundgren S & Croona C (förlag Natur & Kultur): Gilla svenska. 

Finns med olika nivåer och har alla “vanliga” typer av innehåll. Plus: “Ett återkommande moment i boken är digital kompetens som består av uppgifter där elever får utveckla sina färdigheter att söka efter information på internet.”. 

Här är hela serien.


* Zara, Jan (förlag Folkuniversitetet):  Svenska dag för dag .

A -boken är för nybörjare, sen finns det B,C, D böcker som fortsättning. Texter, övningar, grammatik OCH hörförståelser i alla enskilda böcker. På nätet finns svenskadagfordag.se texterna inlästa. Åtminstone B och C-böckerna kunde passa för gymnasiestuderande. 

Anette Hokkanen är medförfattare till nybörjarboken A.

Hela serien finns här.


*Blauberg, Enroth & Töringe (förlag: Schildts & Söderströms): Nycklar.  

Finns i nuläget sju böcker i serien. En till är under bearbetning. Mo5: Hela kapitel 12 handlar om studentprovet i svenska som andraspråk. Där finns presentation av provets uppbyggnad, tips samt övningar med exempelsvar och facit/beskrivning av goda svar.

I det kapitlet finns också listor med var i läromedlet det finns övningar/uppgifter som speglar de olika provdelarna i svenska 2. 

Finns på Sets digitala lärplattform.


https://svenska.yle.fi/abimix/svenska. Här finns gamla studentskrivningar i Svenska 2. Dem kan man öva på i klass eller hemma, träna hör- och läsförståelser och fördjupa sig i ord och uttryck. Kan användas till att skriva sammandrag, göra presentationer, utvidga ordförråd, osv.

E. Hörförståelser på nätet

https://kotisuomessa.fi/web/site-45304/state-jurdgmbyei/page-94401

 (välj Svenska. Tre olika nivåer. Testmaterial ingår. Det är sfi-material, men gymnasielever med svenska  som främmande språk kan ha nytta av att öva här).


https://svenskastart.wordpress.com/innehall/horforstaelser

(Tre olika nivåer, S,M och L. Övningar; bl.a. lucktest och hörförståelser). Också sfi-material.


https://liveswedish.wordpress.com/author/svenskamedlisa/

(Två olika nivåer, många olika typer av övningar) Också sfi-material.


Yle Nyheter på lätt svenska, Yle Arenan. Det inlästa talet kan också fås ut i skriftligt format.


Nyheter på lätt svenska, SVT Play.


Hörövning - Året som gick


Hörövning - Möbler


Hörövning - En intervju om känslor och relationer


Hörövning - I Tornedalen


Hörövning - Ett återseende

F. Läsförståelser

Exempel på språklig handledning i en facktext.

 

Artikel och frågor om cirkulär ekonomi (från Gymnasiet i Petalax, Christian Westö)

G. Gamla studentprov i Svenska 2

På Abimix finns gamla studentprov som studerande kan öva på. Från och med våren 2019 innehåller proven hörförståelse, läskompetens och skrivkompetens. Äldre prov än 2019 innehåller textförståelse, produktiv luckuppgift, och uppsats. Den produktiva luckuppgiften finns inte längre med i de nyare proven. Textförståelse och uppsats i de äldre proven motsvarar läskompetens och skrivkompetens i de nyare proven. Det finns bedömningsstöd till proven.  


https://svenska.yle.fi/abimix/svenska