Om oss

Vi7-gymnasienätverket i Österbotten
Vi7:s gemensamma målsättning är att trygga en kvalitativ allmänbildande utbildning på svenska i regionen. 

Vi7 för läraren
Tack vare Vi7 får läraren värdefull fortbildning samt idéer, hjälp och stöd av ämneskollegor över skolgränserna.  

Vi7 för den studerande
Vi7 samarbetet för de studerande sträcker sig längre än det faktum att de jobbar online över skolgränserna i Vi7:s gemensamma studieavsnitt.

Läs mer på svenska

Lue suomeksi

Read in English

438083830 851186543434721 3293240027607589985 n
Samarbete våren 2024

Detta läsår, med hjälp av medel från Svenska Kulturfonden och Utbildningsstyrelsen, har lärare i våra sju gymnasier samarbetat för att kunna ta ut sina studerande på fyra olika tvärvetenskapliga äventyr utanför skärmen och utanför klassrummet. Målet är att skapa ämnesövergripande, högkvalitativ och jämlik undervisning oavsett gymnasiets storlek eller geografiska spridning i svenskösterbotten. Dessa gemensamma projekt ger alla de studerande inom Vi7 chansen att  bekanta sig med tredje stadiet och yrkeslivet samt en ökad mångsidig kompetens i enlighet med den nya gymnasie läroplanen. 

 

Energiveckan
De studerande får en konkret bild av samhällets infrastruktur genom att besöka dess elkraftverk och vattenverk. Rent praktiskt får de själva producera och förbruka energi samt träna den tvåspråkighet som behövs i yrkeslivet genom att besöka bl.a. Olkiluoto för att lära sig om kraftverksarbetet där. 

Kulturveckan; Kreativitet och innovation
Den studerande lär sig förstå AI och dess funktion samt etiska aspekter av AI-genererad konst. Den egna mänskliga kreativiteten utvecklas och undersöks genom eget skapande inom musik, teater och drama, bildkonst, fotografering, formgivning och inredningsarkitektur.

Krakow; Ett medmänskligt Europa
Den studerande fördjupar sig i demokrati, mänskliga rättigheter, religiösa åskådningar, etniska grupperingar samt människans psykologi kring gruppbeteende och etiskt handlande genom att besöka förintelselägret i Auschwitz. Den studerande lär sig uppmärksamma utmaningar i den rådande samhällsdebatten och polariseringar i samhället samt erhåller en djupare kunskap om Polen ur naturgeografisk och kulturgeografisk synvinkel.

Språk och vandring i schweiziska Alperna
Den studerande kombinerar motion med både tyska och franska i olika delar av Schweiz. Förutom vandring i natursköna Alperna får den träna språken i vardagssituationer men också göra studiebesök på högskolor och potentiella framtida arbetsplatser.

 

Nå oss på vi@vi7.fi
Skarmavbild 2023 10 24 kl. 12.05.42
Vi7-koordinator
Åsa Båsk
Telefon:
050-3592278

Mitt namn är Åsa Båsk och jag har fungerat som Vi7s koordinator sedan hösten 2021. Innan jag blev koordinator jobbade jag på Korsholms gymnasium som fransk- och engelsklärare allt sedan våren 2003. Under mina 20 år i gymnasievärlden hann jag även jobba som vice rektor, tf rektor och senast som biträdande rektor. Då när Vi7 låg i sin linda 2005, hade jag nyligen producerat grundkurserna i franska som nätkurser åt UBS. På så sätt blev jag en av de första som var med på Vi7s gemensamma kursbricka och undervisade nybörjarfranska kurserna 1 och 2, digitalt i flera läsår. Förutom att jag under alla mina år som språklärare förstås deltagit i ämneslärarmöten, deltog jag i Vi7s verksamhet i egenskap av rektor läsåret 2015-2016. Min långa och breda bakgrund i gymnasievärlden gör mig införstådd i vad olika parter behöver och hjälper mig se helheten beståendes av sju gymnasier, över 150 lärare och över tusen studerande.