Vi7-gymnasienätverket i Österbotten

Vi7 har sedan år 2007 varit en föregångare inom distansundervisning. Nätverket Vi7 har en egen studiebricka med ett stort utbud på studieavsnitt på distans för de studerande vid Vörå samgymnasium- idrottsgymnasium, Korsholms gymnasium, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola, Gymnasiet i Petalax, Närpes gymnasium och Kristinestads gymnasium. Vi7 har i Svenskfinland och nationellt fått erkänsla från utbildningsmyndigheter för det utvecklingsarbete som gjorts under åren. Vi7:s studieutbud kompletterar de moduler och studieavsnitt som det egna gymnasiet erbjuder sina studerande. 

Gymnasieringen Vi7 har en delad studiebricka på 14 studieavsnitt. Ett Vi7-studieavsnitt är ett vanlig gymnasiestudieavsnitt för den studerande men den genomförs virtuellt. Läraren finns inte nödvändigtvis i det egna gymnasiet, utan i något av de andra Vi7-gymnasierna. Studerande i studieavsnitten kan komma från vilket av de olika gymnasierna som helst och ett Vi7-studieavsnitt består av distansansundervisning i form av  undervisning online, undervisningsplattformer och självständigt arbete. 

Vi7 har en ledningsgrupp bestående av rektorer från de sju gymnasierna. Gruppen träffas regelbundet i veckovisa möten.  Rektorerna i Vi7 samarbetar med gymnasienätverket Team Nord i norra Österbotten, gymnasienätverk i södra Finland samt med andra utbildningsaktörer i såväl Svenskfinland och nationellt. 

Vi7:s gemensamma målsättning är att trygga en kvalitativ allmänbildande utbildning på svenska i regionen.  

 

 

Vi7 för läraren

Med en verksam koordinator kan ämneskollegor sammanstråla över skolgränserna i värdefulla ämnesträffar och givande fortbildning tillsammans, antingen online eller på plats. Målet är att hitta ämnesspecifika föreläsare såsom författare, censorer i respektive undervisningsämnen från Studentexamensnämnden samt experter och professorer från olika instanser och universitet i Finland och Sverige. 

Då gymnasielärarna träffas kan de dela erfarenheter, tillsammans lösa problematik som uppstått i undervisningen men också fortbilda varandra. Lärarlagen träffas cirka två gånger per termin, det vill säga fyra gånger per läsår.

I de små gymnasierna saknar lärare ibland helt ämneskollegor (t.ex. lärare i korta språken) i det egna huset. Tack vare Vi7 får läraren idéer, stöd och hjälp av ämneskollegor då det kommer till bland annat undervisning, bedömning och korrigering av studentskrivningarna. 

 

 

Vi7 för den studerande

Vi7 samarbetet för de studerande sträcker sig längre än det faktum att de jobbar online över skolgränserna i Vi7s gemensamma studieavsnitt.

Studieavsnittet MO09 Kommunikation, har en fristående modul i form av ett prov i muntlig kommunikation. Ansvaret att arrangera detta prov alternerar mellan de sju gymnasiernas modersmålslärare. På så vis bedöms den studerande på plats i någon av de sju skolorna tillsammans med studeranden från andra gymnasier.  

Studiehandledarna i de sju gymnasierna har ett kontinuerligt samarbete då det kommer till olika projekt för att underlätta abiturienternas val av vidare studier. “Karriär” är ett årligen återkommande gemensamt Vi7 projekt där den studerande introduceras till det tredje stadiet och får bekanta sig med nästintill alla yrkeshögskolor och universitet i Svenskfinland. I projektet “Future Business Day" presenteras andra årets studerande möjligheten att besöka arbetsplatser för att få konkreta smakprov på hur det är att jobba inom vården, med teknik, marknadsföring, media, kultur, förvaltning, turism eller inom IT-branschen och mycket mera. 

Under mera lättsamma förhållande tävlar gymnasier i Vi7 och gymnasieringen i norr Team Nord, i en årlig Gymnasiad. De studerande får välja tre medlemmar till sitt lag som innehåller både pojkar och flickor samt en från varje årskurs. Gymnasiaden är en tävling vars grenar berör alla ämnen som undervisas i ett gymnasium. Vinnaren erhåller vandrarpokalen och äran att fungera som värd för Gymnasiaden därpå följande år.  

För de studerandes välmående har gymnasierna valt att ha ett team med tutorer i sina skolor. De studerande anmäler sitt intresse i sin egen skola men får utföra sin tutorutbildning tillsammans med blivande tutorer från andra Vi7 gymnasier. Detta ger ungdomarna ett brett nätverk och stöd i sin roll som tutor i den egna skolan.