Pohjanmaalla toimiva Vi7-lukioverkosto

Vi7-yhteistyön tavoitteena on turvata se, että alueellamme on jatkossakin tarjolla laadukasta yleissivistävää koulutusta ruotsin kielellä. 

Vi7-yhteistyön anti opettajalle
Vi7-yhteistyön ansiosta opettajalla on mahdollisuus arvokkaaseen täydennys- ja jatkokoulutukseen. Samalla hänellä on mahdollisuus jakaa ideoita sekä saada apua ja tukea samaa ainetta opettavilta kollegoiltaan.  

Vi7-yhteistyön anti opiskelijalle
Opiskelijoiden osalta Vi7-yhteistyön anti on muutakin kuin lukioiden yhdessä tarjoamat opintojaksot.

Pohjanmaalla toimiva Vi7-lukioverkosto

Vi7 on vuodesta 2007 lähtien toiminut etäopetuksen edelläkävijänä. Vi7-lukioverkoston kouluilla on yhteinen kurssitarjotin, joka sisältää laajan valikoiman etäopetusjaksoja. Vi7-yhteistyössä ovat mukana seuraavat lukiot: Vörå samgymnasium- och idrottsgymnasium, Korsholms gymnasium, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola, Gymnasiet i Petalax, Närpes gymnasium sekä Kristinestads gymnasium. Vi7 on saanut opetusviranomaisilta tunnustusta jo vuosia Pohjanmaan ruotsinkielisellä alueella sekä maanlaajuisesti tekemästään kehitystyöstä. Vi7:n yhteisen kurssitarjonnan tarkoituksena on täydentää oman lukion tarjoamia moduuleja sekä opintojaksokokonaisuuksia. 

Vi7-lukioiden yhteinen kurssitarjotin sisältää 14 opintojaksoa. Yksi Vi7-opintojakso vastaa opiskelijan lukiossa suorittamaa normaalia opintojaksoa. Erona on vain se, että nämä opintojaksot suoritetaan virtuaalisesti. Opettaja pitää tällöin oppitunnit jonkin yksittäisen Vi7-lukion tiloissa ja näille opintojaksoille voivat osallistua kaikkien Vi7-lukioiden opiskelijat. Vi7-opintojaksoilla tarjottava etäopetus koostuu online-oppitunneilla ja eri opetusalustoilla tapahtuvasta opiskelusta sekä itsenäisestä työskentelystä. 

Vi7-lukioiden johtoryhmä koostuu kaikkien yhteistyössä mukana olevien 7 lukion rehtoreista. Ryhmä pitää viikoittaisia kokouksia ja he tekevät yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla toimivan Team Nord -lukioverkoston kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Suomen lukioverkosto sekä muut suomenruotsalaiset ja maanlaajuiset koulutusalan toimijat. 

Vi7-yhteistyön tavoitteena on turvata mahdollisuus laadukkaaseen yleissivistävään koulutukseen omalla ruotsinkielisellä alueellamme.  

 

 

Vi7-yhteistyön anti opettajille

Vi7-lukioiden yhteisen koordinaattorin avulla aineopettajat voivat tehdä yhteistyötä ja kokoontua oppiainekohtaisiin tapaamisiin sekä järjestää ajankohtaista täydennys- ja jatkokoulutusta, joko verkossa tai yhteisissä tapaamisissa. Pyrkimyksenä on löytää omaan oppiaineeseen erikoistuneita luennoitsijoita, kuten kirjailijoita, Ylioppilaslautakunnan ainekohtaisia sensoreita sekä suomalaisissa ja ruotsalaisissa instansseissa ja yliopistoissa työskenteleviä asiantuntijoita ja professoreita ja hyödyntää heidän osaamistaan. 

Yhteisissä tapaamisissaan lukio-opettajat voivat jakaa tietoa ja kokemuksia, keskustella opetuksessa esiintyneistä ongelmista sekä myös kouluttaa toisiaan. Aineopettajat tapaavat 2 kertaa lukukaudessa, eli yhteensä 4 kertaa lukuvuoden aikana.

Pienissä lukiossa opettajilla ei usein ole samaa ainetta opettavia kollegoita (esim. vieraan kielen lyhyt oppimäärä). Vi7-yhteistyön ansiosta opettaja voi jakaa ideoita sekä saada tukea ja apua samaa ainetta opettavilta kollegoiltaan. Yhteistyö voi koskea esim. opetusta, kurssiarvostelua sekä ylioppilaskokeiden korjausta ja pisteytystä.

 

 

Vi7-yhteistyön anti opiskelijoille

Opiskelijoiden osalta Vi7-yhteistyöhön kuuluu muutakin kuin lukioiden yhdessä tarjoamat opintojaksot.

Opintojaksoon MO09 Kommunikation kuuluu erillinen moduuli, joka käsittää kokeen suullisessa viestinnässä. Vi7-koulujen äidinkielen opettajat ovat vuorollaan vastuussa tämän kokeen järjestämisestä. Tällöin opiskelija suorittaa kokeen juuri kyseisenä vuonna järjestävässä Vi7-lukiossa ja hänen suoritustaan ovat arvioimassa kaikki muut samaan kokeeseen osallistuvat opiskelijat.  

Vi7-lukioiden opinto-ohjaajat tekevät aktiivista yhteistyötä ja järjestävät erilaisia projekteja auttaakseen abiturientteja, kun he pohtivat tulevia opintojaan. Karriär on vuosittain järjestettävä yhteinen Vi7-projekti, jonka avulla opiskelijat saavat lisää tietoa 3. asteen opinnoista. Tällöin heillä on mahdollisuus tutustua lähes kaikkiin oman alueen sekä koko ruotsinkielisen alueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Future Business Day -projektissa kaikille 2. vuoden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus vierailla eri työpaikoilla, jolloin he saavat konkreettisen mahdollisuuden tutustua työelämään esim. hoito-, tekniikka-, markkinointi-, media-, kulttuuri-, hallinto-, matkailu- tai IT-alalla. 

Vuosittain järjestettävässä leikkimielisessä Gymnasiad-tapahtumassa Vi7-lukiot mittelevät taitojaan Keski-Pohjanmaalla toimivien Team Nord -lukioiden kanssa. Opiskelijat valitsevat tällöin joukkueeseensa 3 jäsentä siten, että siinä on mukana poikia ja tyttöjä ja että siinä on edustettuna lukion jokainen vuosikurssi. Gymnasiaden-kilpailun tehtävissä huomioidaan aina kaikki lukion oppiaineet. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon sekä kunnian järjestää seuraavan lukuvuoden Gymnasiaden-tapahtuma.  

Tukeakseen opiskelijoidensa hyvinvointia lukiot perustavat vuosittain tutorryhmiä. Opiskelijat ilmoittautuvat ja valitaan tehtävään koulukohtaisesti. Varsinainen koulutus tarjotaan heille kuitenkin aina yhdessä muiden Vi7-lukioiden kanssa. Tämä tarjoaa heille laajan verkoston ja tuen, kun he aloittavat oman koulunsa tutorina.