Hållbar handledning, Svenska 2

Inledning och mål. 


Inom Vi7 är studerande med annat modersmål än svenska integrerade i den vanliga klassundervisningen i Modersmål och litteratur. De följer samma studieavsnitt, innehåll och övningar. Ibland kan de göra text-och/eller hörförståelser som uttryckligen speglar svenska som andraspråk, under samma tid i samma klassrum, eller de kan sitta med t.ex. specialläraren och göra grammatikövningar, öva muntliga uppgifter, göra sammanfattningar på förhand av det ordinarie studieavsnittets innehåll, individuellt eller i en liten grupp. Det som görs i många skolor är att man övar sig på gamla studentskrivningar i Svenska 2. Målet är att studerande ska utveckla sitt språk bit för bit för att i slutändan klara av studentskrivningarna. Vägen dit ser olika ut och därför ska det finnas olika typer av stödmaterial för handledande lärare att ta till. 


Idealet kunde vara att dessa studerande kunde välja ett studieavsnitt i Svenska 2, vid sidan av de studieavsnitt de är med på tillsammans med övriga studerande  i Modersmål  och litteratur. Avsnittet kunde ge lika många studiepoäng som ett avsnitt i korta språken.


Nivån varierar bland sve 2- studerande och om bara tid och resurser finns, kunde man använda tiden i ett sådant avsnitt till att utvidga ordförråd, satsa tid på grammatik, ha olika muntliga och skriftliga övningar och uppgifter, individuellt eller i mindre eller större grupper, allt enligt behov.

 

Nivåtest

Exempel på övningsmaterial